Nöjd kund-garanti

För Q & Co är den viktigaste framgångsfaktorn att vi har nöjda kunder. Vi vill ha nöjda kunder som vill fortsätta att ha Q & Co som leverantör under lång tid framöver.

Som ett led i arbetet med att ha endast nöjda kunder lovar vi att vi om kunden anser att ett uppdrag utförts bristfälligt ska vi åtgärda felet inom 24 timmar. Detta är vår Nöjd kund-garanti.