Privatperson
FöretagTyp av verksamhet i lokalerna:

Kontorslokal
Industrilokal
Utbildningslokal
Vårdmottagningar
Friskvårdlokal
Butikslokal
Privat hushåll